Dell EMC iDRAC9 < 6.00.30.00 (DSA-2022-265)

medium Nessus プラグイン ID 167509

バージョン 1.7

Jan 27, 2023, 4:02 PM

 • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from "8.5" to "6.1")
 • CVSS metrics ("CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:M/C:N/I:C/A:N")
 • CVSS metrics ("CVSSv3 score" changed from "9.1" to "4.9")
 • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:N")
 • CVSSv2 severity (based on CVE-2022-34435, severity decreased from "High" to "Medium")
 • CVSSv3 score source (set to "CVE-2022-34435")
 • CVSSv3 severity (based on CVE-2022-34435, severity decreased from "High" to "Medium")

バージョン 1.6

Jan 19, 2023, 8:09 PM

 • CVSS metrics ("CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H")
 • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from "3.3" to "8.5")
 • CVSS metrics ("CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:M/C:N/I:P/A:N" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:C")
 • CVSS metrics ("CVSSv3 score" changed from "2.7" to "9.1")
 • CVSSv3 score source (set to "CVE-2022-34435")
 • CVSSv2 severity (based on CVE-2022-34435, severity increased from "Low" to "High")
 • CVSSv3 severity (based on CVE-2022-34435, severity increased from "Low" to "High")

バージョン 1.5

Jan 9, 2023, 4:06 PM

 • CVSS temporal metrics ("CVSSv3 temporal vector" set to "CVSS:3.0/E:U/RL:O/RC:C")
 • CVSS temporal metrics ("CVSSv2 temporal vector" set to "CVSS2#E:U/RL:OF/RC:C")

バージョン 1.4

Jan 6, 2023, 7:58 PM

 • Detection (fixing cvss)

バージョン 1.3

Jan 6, 2023, 12:01 PM

 • IAVM reference
 • STIG Severity (set to "I")

バージョン 1.2

Nov 16, 2022, 12:10 PM

 • New

* Changelogs are generally available for changes made after Nov 1, 2022